Drama Queen ننه من غریبم بازی درآوردن، کولی بازی underage زیر سن قانونی Hating همون هیت دادن یا ابراز تنفر Gossip غیبت کردن، چُغُلی کردن Creepy چندش آور Pick Me دنبال جلب توجه Cyberbully دست انداختن و تمسخر افراد در مجازی Judge قضاوت کردن Fact حقیقت Toxic سَمّی، کسی که رفتار نرمالی نداره Cute بانمک، […]

Drama Queen

ننه من غریبم بازی درآوردن، کولی بازی

underage

زیر سن قانونی

Hating

همون هیت دادن یا ابراز تنفر

Gossip

غیبت کردن، چُغُلی کردن

Creepy

چندش آور

Pick Me

دنبال جلب توجه

Cyberbully

دست انداختن و تمسخر افراد در مجازی

Judge

قضاوت کردن

Fact

حقیقت

Toxic

سَمّی، کسی که رفتار نرمالی نداره

Cute

بانمک، گوگولی

Skinny

لاغر و تَرکه‌ای

Abuse

سوء استفاده

Cancel Culture

رفتاری که باعث طرد شدنت از یه جمع بشه

Overshare

بیش از حد در میان گذاشتن
اطلاعات(بخصوص اطلاعات شخصی و خصوصی)

Body Shaming

تمسخر بدن یه نفر

Phobia

ترس غیر منطقی و غیر عادی از چیزی

Guilty Pleasure

لذتِ گناه‌آلود

Offensive

توهین آمیز