نشانی:تهران-خیابان باباخانلو-کوچه عباس فراهانی پلا۱۰-واحد۶

تلفن:۷۷۶۱۹۸۶۱-۰۲۱

ایمیل: landlady.star2@yahoo.com