این پایگاه خبری واطلاع رسانی با شماره مجوز «۸۵۷۱۷» در تاریخ:۱۳۹۸/۰۶/۲۵  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «الفبای زبان» با هدف اطلاع رسانی در راستای رسالت مطبوعاتی در زمینه « آموزش ادبیات و زبان خارجی(اختصاصی)» به صورت فارسی و انگلیسی توسط «ستاره کوشا» با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید.