بایگانی‌های alefbaye zaban - الفبای زبان
واژه «shrewd» به چع معنیه؟ 29 خرداد 1403

واژه «shrewd» به چع معنیه؟

shrewd  زیرک، زرنگ، حیله گر، با هوش، ناقلا، موذی   a shrewd east wind باد شرقی موذی It is just a shrewd understanding of what matters in their lives این فقط یک درک زیرکانه از آنچه در زندگی آنها اهمیت دارد است   He was a shrewd judge او یک قاضی زیرک بود He had […]

واژه «تحقیرآمیز » 29 خرداد 1403

واژه «تحقیرآمیز »

جارو برقی کشیدن 29 خرداد 1403
Vacuuming

جارو برقی کشیدن

I am vacuuming دارم جارو برقی میکشم Almost done vacuuming the rug جارو کردن قالیچه تقریبا تموم شد Vacuuming; clean with a vacuum cleaner تمیز کردن با جارو برقی the room needs to be vacuumed خونه نیاز داره که جارو برقی بشه.

اصطلاح «اینم شد…/ به این میگی…» 27 خرداد 1403

اصطلاح «اینم شد…/ به این میگی…»

You call that a /an به این میگی … ؟! اینم شد … ؟! الان این مثلا … بود ؟! call: نامیدن – فرض کردن – به حساب آوردن عبارت You call that a رو میگی، بعد اسم رو میاری: !?You call that a life به این میگی زندگی؟؟/ اینم شد زندگی!!؟ !?!You call that […]

انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage 27 خرداد 1403

انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage

  نکته: حرف اضافه کلمات مربوط به سفر و تعطیلات On می‌باشد On a trip سفر کوتاه On a business trip سفر کاری On a mission ماموریت، سفر ماموریتی On vacation تعطیلات On holiday تعطیلات On a cruise سفر دریایی On a voyage سفر دریایی On an excursion سفر اکتشافی On an expedition سفر تحقیقاتی […]

‍‍ تفاوت arrive at و arrive in 27 خرداد 1403

‍‍ تفاوت arrive at و arrive in

اگر مقصد را به شکل یک نقطه (یا مکان) در نظر بگیرید، باید از حرف اضافه at استفاده کنید . اگر مقصد را به شکل یک ناحیه ببینید، باید از حرف اضافه in استفاده کنید. اگر مقصد یک شهر کوچک، یک ساختمان و یا بخشی از یک ساختمان است، از حرف اضافه at استفاده کنید. […]

26 خرداد 1403

ساختار پرکاربرد «be into»

 be into  اصطلاح be into به معنی ‘علاقه داشتن به…’ است. در این اصطلاح به جای be از افعال to be یعنی am, is ,are برای زمان حال و was, were برای زمان گذشته استفاده می‌کنیم. مثال: I’m into pop music من به موسیقی پاپ علاقه دارم. ?What sport are you into the most به […]

عبارت «چه برسد به اینکه…» 26 خرداد 1403

عبارت «چه برسد به اینکه…»

much less  چه برسه به اینکه …   نکته؛ این عبارت بعد از جملات منفی استفاده می شود.    I never even spoke to the man, much less insulted him من هیچوقت با اون صحبت نکردم، چه برسه به اینکه بهش توهین کرده باشم.  John couldn’t even pick up the box, much less carry it […]

نکته مهمی درباره واژه «Rare» 26 خرداد 1403

نکته مهمی درباره واژه «Rare»

 برای چیزهایی که تعداد کمی از آن‌ها وجود دارد از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: Rare coins are usually worth a lot of money برای رویداد‌هایی که خیلی کم رخ می‌دهند هم از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: I was lucky enough to witness one of her rare public appearances  برای توصیف چیزهایی که معمولاً رایج هستند […]

مترادف های برای «خوشمزه» 23 خرداد 1403
Different ways to say Delicious

مترادف های برای «خوشمزه»

 tasty savory yummy tasteful flavorful exquisite palatable succulent delectable appetizing toothsome flavorsome drool-worthy scrumptious finger-licking mouth-watering