عبارت “It is important” یکی از عبارت‌های پرتکرار و پرکاربرد در مکالمات روزمره‌ی انگلیسی به حساب میاد که تو این پست به معادل‌های اون اشاره می‌کنیم:  It’s significant  It’s essential  It’s remarkable  It’s notable  It’s substantial  It’s meaningful  It’s considerable  It’s serious

 عبارت “It is important” یکی از عبارت‌های پرتکرار و پرکاربرد در مکالمات روزمره‌ی انگلیسی به حساب میاد که تو این پست به معادل‌های اون اشاره می‌کنیم:

 It’s significant

 It’s essential

 It’s remarkable

 It’s notable

 It’s substantial

 It’s meaningful

 It’s considerable

 It’s serious