درباره صفت های  irreparable & irreversible 02 مرداد 1403

درباره صفت های irreparable & irreversible

صفت های irreversible و irreparable معنای شبیه به هم دارند و در کانتکست های مشابهی می تونن به کار برن. این دو واژه گاها به یک معنی استفاده میشن ولی به طور کلی صفت irreparable به معنای جبران ناپذیر و صفت irreversible به معنای برگشت ناپذیر هست. irreversible: incapable of being reversed or turned about […]

بایگانی‌های آموزش گرامر - الفبای زبان
تفاوت های Tell و Say- بخش (۲) 24 تیر 1403

تفاوت های Tell و Say- بخش (۲)

برای راهنمایی کردن و اطلاع دادن فقط از Tell استفاده می کنیم؛ مثلا: ?Has she told you the good news, yet Please tell us your name and occupation The police officer told him to stop ?Can you tell me what happened بارز ترین نکته اینه که در جملات بالا بعد از Tell یه مفعول داریم. […]

 حالت اضافه (ملکی ) در زبان انگلیسی و انواع اپوستروف s 24 تیر 1403

 حالت اضافه (ملکی ) در زبان انگلیسی و انواع اپوستروف s

حالت اضافه برای مالکیت بکار می رود و مالک یا نام مربوط به انسان است یا غیر انسان.   الف- اگر مالک نام مربوط به غیر انسان باشد بین دو اسم (of) بکار می رود. the leaf of the tree ب-اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان (‘s) اضافه می شود. […]

 تفاوت افعال tell و Say -بخش (۱) 24 تیر 1403

 تفاوت افعال tell و Say -بخش (۱)

 از نظر معنایی تفاوتی ندارند؛ هر دو به معنای “گفتن” هستند. تفاوت اصلی آنها در کاربرد آنهاست که تا حد زیادی مربوط به گرامر می شود. به طور کلی تفاوت tell و say به این شرح است:  از Tell (که گذشته آن told است) اغلب برای ۱. مطلع کردن و آگاهی دادن ۲. دستور مودبانه […]

گرامر Used to 20 تیر 1403

گرامر Used to

تهیه و تنظیم: زهراکلاته عربی/ نکته مهمی که حتما باید به خاطر داشته باشید این است که وقتی میگوییم عادت منظورمان یک بار، دو بار و یا سه بار نیست یا اینکه منظورمان انجام دادن آن کار برای مدت کوتاه نسیت. وقتی میگوییم عادت یعنی به دفعات آن کار انجام شده یا به مدت طولانی […]

گرامر who& whom 20 تیر 1403

گرامر who& whom

تهیه و تنظیم: صغری توحیدلو/ تعریف who در زبان انگلیسی، از کلمه who برای سوال پرسیدن در مورد این که چه کسی یا چه افرادی استفاده می کنیم، نه برای چیزها یا اجسام، مثلا برای شناختن فاعل جمله. فاعل به شخصی برمی گردد که یک فعالیت را انجام می دهد، به معنای این که فاعل […]

قیدهای پرتکرار کدامند؟ 19 تیر 1403

قیدهای پرتکرار کدامند؟

Basically اساسا Certainly مطمنا Entirely کلا- بطور کلی Personally شخصا Regularly بطور منظم Smoothly به آسانی – به نرمی Strictly دقیقا Publicly آشکارا- بطور علنی Seriously بطور جدی Straightly بطور مستقیم Similarly بطور مشابه Firmly قاطعانه – به محکمی Mainly عمدتا

گرامر as good as 18 تیر 1403

گرامر as good as

ترکیب as good as (به خوبی، همچنین) دقیقا معنی not only و but also (نه تنها، بلکه …) را می دهد. Your guess is as good as mine .Def : We use this expression to say that we don’t know something For example : ؟What time does the film end؟Your guess is as good as […]

چند قانون در مورد نحوه استفاده از ضمیرها 16 تیر 1403

چند قانون در مورد نحوه استفاده از ضمیرها

 قانون ۵ – ضمیرهایی که مفرد هستند (I, he, she, it, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, each, either, neither و امثال آنها) با افعال مفرد بکار می روند. ولی زمانی که از ضمیرهای each, either, neither به همراه of استفاده می شود این قانون جنبه ای دیگر می یابد. اشتباه نکنید. […]

مکالمه درباره قد و وزن 16 تیر 1403

مکالمه درباره قد و وزن

  How tall are you قد شما چقدر است؟ I’m 1 meter 78. قدم یک متر و ۷۸ سانتیمتر است. She is rather short نسبتا کوتاه است. She’s pretty tall نسبتا قد بلند است. He’s of medium built جثه متوسط دارد. He’s well-built خوش هیکل است. He’s broad-shouldered چهار شانه است. He’s hefty چاق است. […]

عبارت «ارزششو داره…» 09 تیر 1403

عبارت «ارزششو داره…»

worth doing something That book is worth readingاون کتاب ارزش خواندن را دارد. That museum is worth visitingاون موزه ارزش دیدن را دارد. It is worth buyingارزش خریدن را دارد. It is worth listeningارزش شنیدن را دارد.