۳ واژه Reiterate/Cherishment/Extend 04 اردیبهشت 1403

۳ واژه Reiterate/Cherishment/Extend

Reiterate این گزینه به معنای تکرار کردن، تصریح کردن است Cherishment این گزینه به معنای قدردانی، گرامی داشتن، احترام است. Extend این گزینه به معنای توسعه دادن، منبسط کردن است.

واژگان کاربردی (۱۰۷) 04 اردیبهشت 1403

واژگان کاربردی (۱۰۷)

واژگان کاربردی (۱۰۶) 04 اردیبهشت 1403

واژگان کاربردی (۱۰۶)

افعال عبارتی درباره «لباس پوشیدن» 02 اردیبهشت 1403

Phrasal verbs clothes؛
افعال عبارتی درباره «لباس پوشیدن»

بایگانی‌های عبارت واژگان - الفبای زبان
مترادف های «For example» 01 اردیبهشت 1403

مترادف های «For example»

برای بیان مثال و نمونه می توانید از عبارات زیر استفاده کنید. For example For instance such as In other words as like that is namely To illustrate To paraphrase

اصطلاح « a means of something» 01 اردیبهشت 1403
استفاده در ساختار مقاله نویسی و رایتینگ؛

اصطلاح « a means of something»

 استفاده از این ساختار در مقاله نویسی و Writing امتیاز شما را بسیار بالا می برد.  a means of something به وسیله چیزی a means of communication یک وسیله ارتباطی ‌

اصطلاح «being hampered by something» 01 اردیبهشت 1403
استفاده در ساختار مقاله نویسی و رایتینگ؛

اصطلاح «being hampered by something»

 استفاده از این ساختار در مقاله نویسی و Writing امتیاز شما را بسیار بالا می برد. being hampered by something بوسیله چیزی مختل شدن یا با مانع مواجه شدن being hampered by bad weather تحت تاثیر آب و هوای بد قرار گرفته است

واژه «Exquisite» 01 اردیبهشت 1403

واژه «Exquisite»

Exquisite =gorgeous, elegant, beautiful=very beautiful and delicate زیبا، شکیل  Look at this exquisite painting به این نقاشی زیبا و شکیل نگاه کن.  The sets and costumes for the dance performance were exquisite ست ها و لباس های سنتی برای مراسم رقص زیبا بودن.

۳واژه مترادف برای «تعمیر کردن» 01 اردیبهشت 1403
کاربرد افعال مترادف؛

۳واژه مترادف برای «تعمیر کردن»

repair something=fix something=mend something هر سه این افعال به معنی تعمیر کردن هستند. ?Can you repair the fridge ?Can you fix the fridge می تونی یخچال تعمیر کنی؟ It took ages to repair the roof It took ages to mend the roof تعمیر سقف خیلی زمان میبره.   I mended the hole in my pocket […]

 نام و اصطلاحات انواع بیماریها 01 اردیبهشت 1403

 نام و اصطلاحات انواع بیماریها

 نام و اصطلاحات انواع بیماریها Mumps اوریون Obesity مرض چاقی  Fungal infection عفونت قارچی Gastric ulcer زخم معده Gastritis ورم معده Malnutrition سو تغذیه Rheumatism روماتیسم Hemorrhage خونریزی داخلی Delirium هذیان Constipation یبوست Meningitis مننژیت  Wen دمل Tumor تومور Brain death مرگ مغزی Bunged up nose بینی گرفته Blocked nose بینی گرفته Runny nose آبریزش […]

چند جمله و عبارت کاربردی/I’m over the hill 29 فروردین 1403

چند جمله و عبارت کاربردی/I’m over the hill

His bowels don’t move شکمش کار نمیکنه   ?How old do I look چند سال بهم میخوره؟ I’m not young anymore دیگه جوان نیستم I’m over the hill دیگه سنی ازم گذشته Give them a fictitious address/phone number الکی یه ادرس/شماره تلفن بهشون بده Just my luck شانس منو باش They were frisked at the […]

عبارات و اصطلاحات کاربردی/I’m in my element 29 فروردین 1403

عبارات و اصطلاحات کاربردی/I’m in my element

I’m in my element کیفم کوکه Get well soon زود خوب شو Psycho آدم روانی The sun is in my eyes خورشید میزنه تو چشمم I have the sun in my eyes آفتاب تو چشمامه You should wear sunglasses باید عینک آفتابی بزنی

جملات کاربردی (۹۰) 29 فروردین 1403

جملات کاربردی (۹۰)

?What’s that smell این بوی چیه ?Can you smell something burning بوی سوختنی حس می‌کنی؟ ?Why are you sniffing the milk چرا شیر را بو می‌کنی He has lost his sense of smell او حس بویایی اش رو از دست داده He has a good Sense of smell او حس بویایی خوبی دارد Your clothes […]

عبارات و اصطلاحات کاربردی/ Can it 29 فروردین 1403

عبارات و اصطلاحات کاربردی/ Can it

Can it, zip it دهنتو ببند Reza is a skirt chaser رضا دختر بازه Kind is my middle name مهربانی از خصوصیت های منه Stealth is my middle name پنهانکاری از خصوصیت های منه