بایگانی‌های عبارات زبان انگلیسی - الفبای زبان
انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage 27 خرداد 1403

انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage

  نکته: حرف اضافه کلمات مربوط به سفر و تعطیلات On می‌باشد On a trip سفر کوتاه On a business trip سفر کاری On a mission ماموریت، سفر ماموریتی On vacation تعطیلات On holiday تعطیلات On a cruise سفر دریایی On a voyage سفر دریایی On an excursion سفر اکتشافی On an expedition سفر تحقیقاتی […]

26 خرداد 1403

ساختار پرکاربرد «be into»

 be into  اصطلاح be into به معنی ‘علاقه داشتن به…’ است. در این اصطلاح به جای be از افعال to be یعنی am, is ,are برای زمان حال و was, were برای زمان گذشته استفاده می‌کنیم. مثال: I’m into pop music من به موسیقی پاپ علاقه دارم. ?What sport are you into the most به […]

عبارت «چه برسد به اینکه…» 26 خرداد 1403

عبارت «چه برسد به اینکه…»

much less  چه برسه به اینکه …   نکته؛ این عبارت بعد از جملات منفی استفاده می شود.    I never even spoke to the man, much less insulted him من هیچوقت با اون صحبت نکردم، چه برسه به اینکه بهش توهین کرده باشم.  John couldn’t even pick up the box, much less carry it […]

نکته مهمی درباره واژه «Rare» 26 خرداد 1403

نکته مهمی درباره واژه «Rare»

 برای چیزهایی که تعداد کمی از آن‌ها وجود دارد از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: Rare coins are usually worth a lot of money برای رویداد‌هایی که خیلی کم رخ می‌دهند هم از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: I was lucky enough to witness one of her rare public appearances  برای توصیف چیزهایی که معمولاً رایج هستند […]

مترادف های برای «خوشمزه» 23 خرداد 1403
Different ways to say Delicious

مترادف های برای «خوشمزه»

 tasty savory yummy tasteful flavorful exquisite palatable succulent delectable appetizing toothsome flavorsome drool-worthy scrumptious finger-licking mouth-watering

برخی مترادف های ضروری برای آیلتس 23 خرداد 1403
SYNONYMS FOR #IELTS؛

برخی مترادف های ضروری برای آیلتس

Abandon = Desert, leave Confuse = Complicate, muddle Ability = Skill, gift Cruel = Mean, heartless Able = Capable, gifted Connect = Join, link, attach Abbreviate = Shorten, Continue = Persist, persevere Abundant = Ample, copious Cry = Sob, weep Accurate = Correct, flawless Cover = Conceal, hide Achieve = Accomplish, obtain Cranky = Cross, […]

تفاوت see a movie & watch a movie 23 خرداد 1403

تفاوت see a movie & watch a movie

see a movie زمانی به کار میره که منظور دیدن فیلم در سینما باشه. watch a movie زمانی استفاده میشه که منظور دیدن فیلم از طریق تلویزیون و کامپیوتر و … باشه

نامه ای به خودم 22 خرداد 1403
A letter to myself:

نامه ای به خودم

A letter to myself Dear me Love yourself a little bit more than yesterday. Make yourself a priority Chase your goals Be grateful for the things you have Be proud of yourself You are a sparkling star You are own rainbow Celebrate yourself always نامه ای به خودم: عزیز من خودتان را کمی بیشتر از […]

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی (۸) 22 خرداد 1403

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی (۸)

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی: Ability ≠ Inability ناتوانی ≠ توانایی Happy ≠ Unhappy شاد ≠ ناشاد Import ≠ Export واردات ≠ صادرات Interior ≠ Exterior داخلی ≠ بیرونی Maximum ≠ Minimum حداکثر ≠ حداقل Include ≠ Exclude شامل ≠ نا شامل Junior ≠ Senior تازه کار ≠ زبده Above ≠ Below بالا ≠ […]

چند اصطلاح پٌرو با it 21 خرداد 1403

چند اصطلاح پٌرو با it

Can it زر نزن Zip it دهنتو ببند You blew it گند زدی Beat it بزن به چاک Stay out of it دخالت نکن Drop it تمومش کن Don’t push it پررو نشو Spit it out بِنال دیگه