بایگانی‌های #اصطلاحات جالب - صفحه 2 از 77 - الفبای زبان
نکاتی درباره استفاده از On-In/At 22 خرداد 1403

نکاتی درباره استفاده از On-In/At

حرف at قبل از زمانها میاد ، مثل ۸ صبح ، ۲ ظهر at 5 O’clock Jio ( چون قبل از زمان اومده ، از at استفاده کردیم ) حرف on قبل از روزها ،میاد مثل یکشنبه، دوشنبه On Friday Jio ( چون قبل از روز ،آمده از on استفاده کردیم ) حرف in قبل […]

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۸) 22 خرداد 1403

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۸)

Dance. Smile. Trust. Hope. Love. Wish. Believe. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go برقصید.لبخند بزنید.اعتماد کنید. امید داشته باشید. عشق بورزید. آرزو کنید. باور داشته باشید. بیشتر از همه، از لحظه به لحظه […]

نامه ای به خودم 22 خرداد 1403
A letter to myself:

نامه ای به خودم

A letter to myself Dear me Love yourself a little bit more than yesterday. Make yourself a priority Chase your goals Be grateful for the things you have Be proud of yourself You are a sparkling star You are own rainbow Celebrate yourself always نامه ای به خودم: عزیز من خودتان را کمی بیشتر از […]

اصطلاحی برای «غیبت کردن» 22 خرداد 1403

اصطلاحی برای «غیبت کردن»

To backbite synonyms=abuse= gossip=lie = slander غیبت کردن یا پشت سر کسی حرف زدن He never backbites او هرگز غیبت نمی کند.   They beguiled the time by backbiting and intriguing against each other in a foolish kind of way   آنها زمان را با غیبت و دسیسه در برابر یکدیگر به شیوه ای احمقانه […]

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی (۸) 22 خرداد 1403

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی (۸)

کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی: Ability ≠ Inability ناتوانی ≠ توانایی Happy ≠ Unhappy شاد ≠ ناشاد Import ≠ Export واردات ≠ صادرات Interior ≠ Exterior داخلی ≠ بیرونی Maximum ≠ Minimum حداکثر ≠ حداقل Include ≠ Exclude شامل ≠ نا شامل Junior ≠ Senior تازه کار ≠ زبده Above ≠ Below بالا ≠ […]

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۷) 22 خرداد 1403

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۷)

To have someone who understand your mind is a different kind of intimacy داشتن شخصی که ذهنیتت را درک کند، یک نوع متفاوت از صمیمیت است… There is no greater agony than bearing an untold story inside you هیچ رنجی بزرگتر از حمل‌ِ داستان ناگفته درونت نیست. Life went on without you. Of course, it […]

چند اصطلاح برای روزمرگی/ Peace out به چه معنی؟ 21 خرداد 1403

چند اصطلاح برای روزمرگی/ Peace out به چه معنی؟

اصطلاحات انگلیسی برای مکالمات روزمره Come clean=راستشو بگو How so=چطور مگه؟ Cheer up=خوشحال باش My treat=مهمون من Chill out=آروم باش So long=به امید دیدار Peace out=بدرود!وقت

چند اصطلاح پٌرو با it 21 خرداد 1403

چند اصطلاح پٌرو با it

Can it زر نزن Zip it دهنتو ببند You blew it گند زدی Beat it بزن به چاک Stay out of it دخالت نکن Drop it تمومش کن Don’t push it پررو نشو Spit it out بِنال دیگه

۱۰ اصطلاح پرکاربرد/ Don’t pick on me به چه معنی؟ 21 خرداد 1403

۱۰ اصطلاح پرکاربرد/ Don’t pick on me به چه معنی؟

۱۰ اصطلاح پرکاربرد: Mind your step جلوی پاتو نگاه کن. He put me to shame آبروی من را برد. ?Then what آخرش که چی؟ Never mind مهم نیست It’s not economical مقرون به صرفه نیست. Good for you خوش به حالت. I ache for her دلم برایش پر میزند Don’t pick on me سر به […]

آغاز ثبت‌نام دوره آموزش تربیت مدرس زبان فارسی 20 خرداد 1403

آغاز ثبت‌نام دوره آموزش تربیت مدرس زبان فارسی

بنیاد سعدی دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان را ویژه مدرسان ایرانی برگزار می‌کند. به گزارش الفبای زبان به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، این دوره که در سطح مقدماتی یک برگزار می‌شود، فرصتی است برای آشنایی با اصول اولیه تدریس زبان فارسی و طراحی آن براساس معیارهای ببن‌المللی تدریس زبان انجام شده […]