بایگانی‌های آموزش زبان انگلیسی - الفبای زبان
انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage 27 خرداد 1403

انواع سفر/ معانی On a voyage & On a pilgrimage

  نکته: حرف اضافه کلمات مربوط به سفر و تعطیلات On می‌باشد On a trip سفر کوتاه On a business trip سفر کاری On a mission ماموریت، سفر ماموریتی On vacation تعطیلات On holiday تعطیلات On a cruise سفر دریایی On a voyage سفر دریایی On an excursion سفر اکتشافی On an expedition سفر تحقیقاتی […]

26 خرداد 1403

ساختار پرکاربرد «be into»

 be into  اصطلاح be into به معنی ‘علاقه داشتن به…’ است. در این اصطلاح به جای be از افعال to be یعنی am, is ,are برای زمان حال و was, were برای زمان گذشته استفاده می‌کنیم. مثال: I’m into pop music من به موسیقی پاپ علاقه دارم. ?What sport are you into the most به […]

عبارت «چه برسد به اینکه…» 26 خرداد 1403

عبارت «چه برسد به اینکه…»

much less  چه برسه به اینکه …   نکته؛ این عبارت بعد از جملات منفی استفاده می شود.    I never even spoke to the man, much less insulted him من هیچوقت با اون صحبت نکردم، چه برسه به اینکه بهش توهین کرده باشم.  John couldn’t even pick up the box, much less carry it […]

نکته مهمی درباره واژه «Rare» 26 خرداد 1403

نکته مهمی درباره واژه «Rare»

 برای چیزهایی که تعداد کمی از آن‌ها وجود دارد از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: Rare coins are usually worth a lot of money برای رویداد‌هایی که خیلی کم رخ می‌دهند هم از کلمه‌ی rare استفاده می‌شود: I was lucky enough to witness one of her rare public appearances  برای توصیف چیزهایی که معمولاً رایج هستند […]

مترادف های برای «خوشمزه» 23 خرداد 1403
Different ways to say Delicious

مترادف های برای «خوشمزه»

 tasty savory yummy tasteful flavorful exquisite palatable succulent delectable appetizing toothsome flavorsome drool-worthy scrumptious finger-licking mouth-watering

تفاوت see a movie & watch a movie 23 خرداد 1403

تفاوت see a movie & watch a movie

see a movie زمانی به کار میره که منظور دیدن فیلم در سینما باشه. watch a movie زمانی استفاده میشه که منظور دیدن فیلم از طریق تلویزیون و کامپیوتر و … باشه

نکاتی درباره استفاده از On-In/At 22 خرداد 1403

نکاتی درباره استفاده از On-In/At

حرف at قبل از زمانها میاد ، مثل ۸ صبح ، ۲ ظهر at 5 O’clock Jio ( چون قبل از زمان اومده ، از at استفاده کردیم ) حرف on قبل از روزها ،میاد مثل یکشنبه، دوشنبه On Friday Jio ( چون قبل از روز ،آمده از on استفاده کردیم ) حرف in قبل […]

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۸) 22 خرداد 1403

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۸)

Dance. Smile. Trust. Hope. Love. Wish. Believe. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go برقصید.لبخند بزنید.اعتماد کنید. امید داشته باشید. عشق بورزید. آرزو کنید. باور داشته باشید. بیشتر از همه، از لحظه به لحظه […]

اصطلاحی برای «غیبت کردن» 22 خرداد 1403

اصطلاحی برای «غیبت کردن»

To backbite synonyms=abuse= gossip=lie = slander غیبت کردن یا پشت سر کسی حرف زدن He never backbites او هرگز غیبت نمی کند.   They beguiled the time by backbiting and intriguing against each other in a foolish kind of way   آنها زمان را با غیبت و دسیسه در برابر یکدیگر به شیوه ای احمقانه […]

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۷) 22 خرداد 1403

جملات کوتاه انگلیسی همراه ترجمه (۴۷)

To have someone who understand your mind is a different kind of intimacy داشتن شخصی که ذهنیتت را درک کند، یک نوع متفاوت از صمیمیت است… There is no greater agony than bearing an untold story inside you هیچ رنجی بزرگتر از حمل‌ِ داستان ناگفته درونت نیست. Life went on without you. Of course, it […]